Nieuwsbrief
december ’22

Beste ouders

Het einde van 2022 is aangebroken… Tijd om terug te blikken op het voorbije jaar. Ik wil jullie als ouders dan ook danken. Danken voor jullie vertrouwen in onze school, in ons team. Het doet me deugd de vele positieve reacties over onze school te horen en te lezen.

2023…Een onbeschreven blad, maar ik weet zeker dat we verder doen, zoals we nu bezig zijn en dat we ons blijven inzetten, zodat uw kind zich nog beter kan ontwikkelen volgens zijn/haar talenten.

Maar eerst wil ik U allen een fijn eindejaar wensen. Geniet van de feestdagen! Noteer alvast in uw agenda ‘vrijdag 13 januari’, want het oudercomité nodigt jullie uit om te klinken op het nieuwe jaar.

Vriendelijke groeten,

Nina Beeckmans, directeur

Lees onze nieuwsbrief hier.

Meer ontdekken?