Nieuwsbrief juni ’24

Beste ouders

Het schooljaar is voorbij gevlogen en met trots blikken we terug op een zeer

geslaagd schooljaar!

In september verwelkomen we een nieuwe lichting leerlingen want de kleuters

van juf Lies en juf Lindy zijn helemaal klaar om het eerste leerjaar binnen te

stappen.

Daarnaast zwaaien we de flinke kinderen van het zesde leerjaar uit.

Zij hebben hier met glans hun lagere school doorlopen en kijken uit naar een

nieuwe fase in hun leven! Ik wens hen heel veel succes toe in het middelbaar!

Hierbij wil ik ook alle ouders nogmaals van harte bedanken voor het

vertrouwen in onze school! Ik wens jullie eerst en vooral een hele fijne

zomervakantie toe!

Graag verwelkom ik jullie op dinsdag, 27 augustus op de welkomstdag met

aansluitend een infoavond voor de ouders.

Met vriendelijke groeten

Nina Beeckmans

Directeur

Lees onze nieuwsbrief hier.

Meer ontdekken?