Internationalisering

De eerste stap richting openheid en respect voor andere culturen begint met het leren kennen van deze verschillende culturen. We ontdekken niet alleen de verschillen maar ook zeker en vast de vele gelijkenissen.

Erasmus+ Projecten

Het onderwijs staat niet stil en goed onderwijs geven blijft voor elke school een grote uitdaging. Sinds 2017 maken wij dankbaar gebruik van het onderwijsprogramma van de EU. Zij bieden opleidingen aan voor leerkrachten om zich te professionaliseren en geven ook kinderen de kans om deel te nemen aan een project.

Het project “All Together All The Same” bracht onze leerlingen samen met leerlingen van Spanje en Roemenië. Samen met hun leerkracht vlogen zij naar Spanje en Roemenië om er met andere leerlingen in contact te komen. Vanaf het vijfde leerjaar krijgt uw kind de kans om zich in te schrijven en deel te nemen aan een Erasmus+ project! U wordt hiervan per brief op de hoogte gebracht en later uitgenodigd op school wanneer uw kind mee gaat.

Erasmusprojecten voor de kinderen:

eTwinning

Binnen Europa leggen wij op een eenvoudige manier contact met andere scholen. Dit doen we door online samen te werken aan projecten. Door over de grenzen heen te kijken vergroten we de blik van onze leerlingen.

Op GO! De Driesprong worden verschillende Europese eTwinning projecten uitgewerkt om Europese vriendschappen op te bouwen en de Europese dimensie aan te wakkeren. Later in het vijfde en zesde leerjaar kunnen onze leerlingen zich kandidaat stellen om deel te nemen aan Erasmus+projecten.

Een bezoekje brengen?

Kom alles te weten over internationalisering binnen onze school door een afspraak te maken voor een rondleiding via info@de3sprong.be of telefonisch via ons vast nummer 050 72 88 85.

Tuinfeest en opening nieuwe speelplaats

25 Mei 2024