Engagementsverklaring

18 Maldegemse partners bundelen de krachten om samen te werken rond o.a. alcohol- en drugpreventie

Het vorige preventiecharter tussen het gemeentebestuur, de diverse Maldegemse scholen, de politie en het jeugdhuis dateert van 2015 en liep tot 2020. Ondertussen werd in 2019 het gemeentelijk Drugpunt Maldegem opgericht dat zich toespitst op drugsensibilisering en begeleiding bij een beginnend drugprobleem.

Met het nieuwe charter engageren nog meer Maldegemse actoren zich om de krachten te bundelen: het gemeentebestuur, politie, Drugpunt Maldegem, Rotaryclub Maldegem vzw en Rotary Action Group for Addiction Prevention vzw; Jeugddienst en jeugdopbouwwerker, optredend als liaison voor de jeugdbewegingen; Sportcoördinator, optredend als liaison voor de sportorganisaties; Huis van het kind, optredend als liaison voor ouders en ouderverenigingen; vzw De Redekiel en alle Maldegemse lagere en middelbare scholen.

Alle partijen zullen halfjaarlijks samenkomen tijdens het lokaal preventieoverleg om kennis en expertise uit te wisselen en een coherente en gemeenschappelijke aanpak uit te werken rond alcoholpreventie, drugpreventie, game- en gokverslaving, pesten, alcohol en veiligheid in het verkeer,….
Daarnaast engageert elke deelnemende partnerorganisatie zich om een drug- en alcoholbeleid in te voeren. Op die manier kunnen ze ook financiële steun verkrijgen bij de organisatie van een actie of project. Zowel Rotaryclub Maldegem als de gemeente investeren elk eenmalig 5.000 euro om gedurende 3 jaar deze projecten te steunen. Het volledige charter is raadpleegbaar via www.maldegem.be/preventie.

Samenwerkingsovereenkomst vzw De Redekiel

De ondertekening van het charter is ook de eerste stap binnen de nieuwe samenwerkingsovereenkomst die de gemeente afsluit met vzw De Redekiel. Het bestuur geeft hiermee terug het vertrouwen aan vzw De Redekiel om hun werking opnieuw uit te rollen in de lokalen van het jeugdhuis. Op vrijdag 1 juli start Tim Vermeulen als nieuwe beroepskracht van vzw De Redekiel. Volg De Redekiel via www.instagram.com/redekiel.

Meer ontdekken?