Onze School

Onze school is gelegen in een oase van groen waar onze kleuters en lagere schoolkinderen naar hartelust kunnen ravotten.

Onze wijkschool De Rakkertjes maakt deel uit van onze school. Onze kinderen staan centraal en dit vertaalt zich volledig in onze manier van lesgeven. We nodigen onze kinderen uit om deel te nemen aan hun eigen leerproces. Dit doen we door hen actief te betrekken bij de lessen. Onze missie sluit uiteraard volledig aan bij het PPGO, dat bijzonder veel belang hecht aan ‘samen leren samenleven’. We mogen onszelf een heel hecht en dynamisch team noemen waarbij iedere leerling welkom is!

Wij dagen onze leerlingen uit om op tal van domeinen het beste van zichzelf te geven. Op die manier kunnen zij heel wat aspecten van hun persoonlijkheid ontdekken en ontwikkelen. De totale ontwikkeling van het kind is ons doel. Onze leerlingen verwerven kennis en inzicht, ontwikkelen vaardigheden en attitudes en dit met een kritische en creatieve kijk op mens, natuur en samenleving. Wij streven ernaar dat elke leerling een zo hoog mogelijk niveau bereikt volgens zijn eigen talenten en interesses.

Met het team werken wij rond de waarden van het GO! en kozen er 5 kernwaarden uit die wij hoog in het vaandel dragen: gelijkwaardigheid, zelfvertrouwen, respect, betrokkenheid en leerplezier. Je zal deze waarden dan ook overal tot hun recht zien komen!