ICT in de kijker!

We bouwen verder op hetgeen waar we in de kleuterklas mee starten. 
Leerlingen krijgen de kans om hun probleemoplossend denken en programmeren verder te ontwikkelen. 
Dit doen we via de Ozobot, de Mbot, Bloxels en allerlei apps zoals Swift Playground, Kodable, Hopscotch,... 

Op naar de toekomst!