Etwinning

Openheid en respect voor andere culturen start met het leren kennen van die verschillende culturen. We ontdekken niet alleen de verschillen maar ook zeker en vast de vele gelijkenissen.

Binnen Europa leggen wij op een eenvoudige manier contact met andere scholen. Dit doen we door online samen te werken aan projecten. Door over de grenzen heen te kijken vergroten we de blik van onze leerlingen.

Op GO! De Driesprong worden verschillende Europese eTwinning projecten uitgewerkt om Europese vriendschappen op te bouwen en de Europese dimensie aan te wakkeren. Later in het vijfde en zesde leerjaar kunnen onze leerlingen zich kandidaat stellen om deel te nemen aan Erasmus+projecten.Lopende eTwinningprojecten tijdens het schooljaar: