Bus

We beschikken over een eigen bus. Ophaaldienst aan huis kan (voor rechthebbenden) enkel via de directie of het secretariaat worden aangevraagd en dus niet rechtstreeks via de buschauffeur of begeleid(st)er geregeld worden.

Tegen de afgesproken tijd wachten de leerlingen aan de voorziene stopplaats op de bus.
Na het verlaten van de bus (einde schooltijd) bevinden de leerlingen zich niet meer onder de hoede van de begeleiders.
De ouders van de vervoerde kinderen moeten dan ook de nodige voorzieningen treffen om de kinderen aan de halte op te vangen.


De prijzen worden vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs en gelden voor alle scholen.
De regels omtrent de kostprijs van het busvervoer gelden enkel indien de kinderen naar de dichtstbijzijnde school van het GO! gaan.
Gratis vervoer voor:

- Kleuters
- lagere schoolkinderen
(indien uw woonplaats op minstens 4 km afstand van de school ligt).

Betalend: € 1,60/rit of € 155/jaarabonnement.